IF Ariel innebandy

Vi vill erbjuda en levande innebandyverksamhet i Kristdala. Vi vill verka för att barn och ungdomar i vårt område får möjlighet att testa innebandy. Vi vill aktivt arbeta för att behålla så många spelare som möjligt så länge upp i åldrarna som möjligt.

Alla i verksamheten ska verka för att skapa ett livslångt intresse för idrott och motion. Lek, kamratskap och social gemenskap prioriteras och alla barn och ungdomar ges chans att vara med. Barn och ungdomar, både killar och tjejer, ska ges chans att utveckla i sin egen takt och stimuleras till personlig och idrottslig utveckling utifrån individens förutsättningar.

Framförallt när det gäller barn så är strävan att alla får vara med. Alla som är uttagna till match ska spela lika mycket. Vår förening får inte bli ett forum för utslagning och toppning när det gäller barn eller ungdomar, dvs alla som spelar på grön, blå eller röd serier.

I föreningens verksamhet ska vi arbeta för att stärka barns och ungdomars självbild, deras tro på sig själva och känsla av att vara bra på något som är viktig för gemenskapen. Vi vill att våra ledare, i kommunikationen med varje spelare, uppmärksammar det spelaren är bra på och betonar och förstärker det i spelarens vidare utveckling. På så sätt byggs spelarens tro på sig själv och sina möjligheter att utvecklas och nå nya uppsatta mål.