Välkommen till

IF Ariel

IF Ariel är Kristdalas idrottsförening för fotboll och innebandy. Vi är en aktiv förening där alla i verksamheten verkar för att skapa ett livslångt intresse för idrott och motion. Välkommen till vår förening!